NOTEIKUMI

Latvijas republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā pakalpojuma un preces piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu (MK noteikumi).

DISTANCES LĪGUMS

Šajā Interneta veikala SIA “SUP adventures”, reģistrācijas numurs:  LV40103983738 piedāvāto pakalpojumu un preču pārdevējs no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses ar elektroniskās tirdzniecības sistēmas interneta vietni www.supadventures.me noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam pakalpojumu un preci atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic pasūtījumu caur šo mājas lapu, norādot pasūtāmo preču vei pakalpojumu veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci vai pakalpojumu lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

 • Pārdevējs nodrošina preču piegādi 1-2 darba dienu laikā (Ja prece ir pieejama), kopš ir saņemta apmaksa par preci, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju.
 • Ja preces piegāde nav iespējama 1-2 darba dienu laikā, tad pārdevējs ar pircēju vienojas par piegādes laiku vai arī pēc vienošanās darījumu atceļ.
 • Pārdevējs nodrošina pakalpojumu Pircēja izvēlētajā datumā, kāds reģistrēts iegādājoties Pakalpojumu.

Atteikuma tiesības

Preces atteikuma tiesības:

 • Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli.
 • Pircēja pienākums Preču piegādes gadījumā ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam.
 • Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības Precei, ja:

 • Pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
 • Pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;
 • Pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu.

Pakalpojuma atteikuma tiesības:

 • Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības Pakalpojumam, ja Par atteikuma tiesībām tiek paziņots mazāk kā 48h pirms Pakalpojuma norises Pircēja izvēlētā laika.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja atteikums par Pakalpojumu tiek veikts mazāk kā 48h pirms Pircēja izvēlētā Pakalpojuma izmantošanas laika vai Preces gadījumā - lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

 • Pārdevējs var atteikt Pircēja iegādāto pakalpojumu, par to Pircēju informējot vismaz 12h iepriekš, gadījumā ja uz iegādātā pakalpojuma konkrēto datumu dalībnieku skaits ir mazāks par 4 personām.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt pasūtīja apstrādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

0

 .